Eindejaar 2021

Namens de ‘Old Stars’ heeft Emmy Cees en Jaap bedankt voor hun inspanningen voor de groep. Een ieder fijne dagen toegewenst en hopelijk in het nieuwe jaar weer allemaal actief op het veld onder Cees’ enthousiaste leiding!