Kerstpakket

Anneke en ik (Rinske) hebben vanmorgen nog een kerstpakket naar Cees gebracht voor alle inspanningen. De doos viel in goede aarde en was niet verwacht. Cees heeft wel beloofd om nu niet meer te stoppen met eten en drinken, maar de komende 5 jaren ons te blijven trainen. We hebben vergeten om een foto te maken.
Voor allemaal:
Noflike kryst en folle lok en seine yn it nije jier

Eindejaar 2021

Namens de ‘Old Stars’ heeft Emmy Cees en Jaap bedankt voor hun inspanningen voor de groep. Een ieder fijne dagen toegewenst en hopelijk in het nieuwe jaar weer allemaal actief op het veld onder Cees’ enthousiaste leiding!