OldStars training 3 augustus 2023

Beste OldStars,

De kop is er weer af. Met 20 deelnemers en een lekker zonnetje, hadden Bert en ik weer een gevarieerde training in elkaar gezet.
We blijven vooralsnog in de maand augustus om half 10 beginnen met de training.
Maandag 7 augustus is de reanimatie training voor degenen die zich aangemeld hebben.
Graag om 13.00 uur aanwezig. 

Groeten, 

Cees