OldStars training 25 januari 2024

Enkele plaatjes van een gevarieerde training met (voorzichtig) kracht, lenigheid en behendigheids oefeningen, zoals gebruikelijk met diverse balspelen afgesloten. Dit alles met af en toe zelfs een zonnetje en praktisch windstil (en dat tussen de stormen en dagen met forse windstoten in). Bij de afsluitende koffie had Emmy voor wat lekkers zorg gedragen.